Blog

Właściwości szkła hartowanego

Obowiązujące w architekturze oraz stylizacji wnętrz trendy sprawiają, że wyroby wykonane ze szkła używane w budownictwie to już nie tylko pakiety szybowe nowoczesnych okien i drzwi, ale znacznie większa liczba elementów wykończenia wnętrza oraz części fasad czy różnych obiektów budowlanych albo małej architektury. Ta popularność sprawia, że wciąż wzrasta zainteresowanie szkłem hartowanym. Przekonajmy się, jakie są jego właściwości i sprawdźmy, w jaki sposób powstaje.

Czym jest hartowanie szkła i co daje?

Hartowanie szkła to specjalny proces obróbki termicznej, który zmienia jego naprężenia wewnętrzne, podnosząc odporność na uszkodzenia mechaniczne. Szkło tego rodzaju jest także nazywane szkłem bezpiecznym, ponieważ w razie rozbicia rozpada się na fragmenty pozbawione ostrych krawędzi. Bardzo często jest ono dodatkowo poddawane laminowaniu specjalną folią, która utrzymuje rozbitą taflę. Korzystanie ze szkła, które uległo zahartowaniu, gwarantuje bezpieczeństwo i będzie pożądane tam, gdzie elementy szklane w razie rozbicia mogłyby spowodować zagrożenie dla użytkowników m.in. przy szklanych drzwiach czy balustradach.

Jak przebiega proces hartowania szkła?

Proces hartowania szkła wiąże się z poddaniem go działaniu wysokiej temperatury i oznacza podgrzanie tafli szkła, a następnie jego wystudzenie przebiegające w odpowiednim tempie. Dzięki takiej procedurze wewnętrzna struktura materiału ulega gwałtownym przemianom, polegającym na szybkim skurczu warstw zewnętrznych, co powoduje utratę ciągliwości i pociąga za sobą ściskanie warstw wewnętrznych. Prowadzi to do pojawienia się naprężeń ściskających wewnątrz i rozrywających na zewnątrz. Przy ochładzaniu dochodzi do odwrócenia sytuacji, ponieważ szkło znajdujące się wewnątrz stygnąc, nie może zmienić swej objętości.

Copyright@2018 Prestige-Glass | All Rights Reserved | Designed by HashtagCloud